Uudistuva johtaminen – kehitä johtamistaitojasi ja onnistu!

Kuvaus

Uudistuva johtaminen – koulutus

Samalla kun työympäristömme muuttuu monella tapaa, johtamisessa on tarpeen löytää uusia tapoja johtaa. Työelämän trendit, kuten vastuullisuus, etätyö tai monipaikkainen työ, hierarkisuuden madaltuminen tai uudenlaiset näkökulmat strategiatyöhön haastavat johtamista. Työntekijänäkökulma on korostumassa, työn merkitys ja hyvinvoiva työyhteisö henkilöstötuottavuuden rinnalla on asia, joka tulee huomioda yhä enemmän. Myös teknologian kehittyminen, datatalous, tiedolla johtaminen tai tulevaisuuden ennakointitarpeet tai jatkuvan kehittymisen tarpeet luovat teemoja, jotka ovat todella mielenkiintoisia ja vaativia. Jossain muodossa ne tulevat tulevaisuudessa olemaan jokaisen johtajan työpöydällä.

Miten näitä kaikkia asioita voi saada haltuun? 

Tämä koulutus auttaa hahmottamaan sitä, mikä on oleellista, mistä kaikessa on kysymys ja miten voisi hyödyntää tai kehittää näitä asioita omassa johtamisessa tai työyhteisössä?

Tämä koulutus on hyvin keskusteleva. Teemoja käsitellään yhdessä keskustellen, etsien oivalluksia, löytäen keinoja ja oppien yhdessä uutta. Tuomme sinulle esimerkkejä, ajatuksia, tutkittua tietoa ja kysymyksiä, joihin etsimme ratkaisuja.

Kenelle?

Sinulle, joka haluat päivittää johtamisen taitojasi tai löytää uudenlaisia näkökulmia johtamiseen yhdessä vertaisoppijoiden kanssa.

Miten?

Koulutuksessa hyödynnetään moderneja työelämän kehittämisen työkaluja, tulevaisuuden ennakointi työkalua, verkkoalustaa yhteisen dialogin tueksi sekä muita hyödyllisiä fasilitoinnin työkaluja.

Kesto 1 päivä tai pidempi koulutusprosessi, joka mahdollistaa projektityön omalla työpaikalla.

Koulutus on tilauskoulutus. Pyydä tarjous: tarja.eloranta@kmfuture.fi